Cách sử dụng tính năng hẹn ngày, giờ gửi Email trên Gmail

Hiện tại, tài khoản Gmail cho cá nhân hay Gmail cho doanh nghiệp đã chính thức thông báo bắt đầu bổ sung thêm tính năng hẹn ngày, giờ gửi email tự động. Nếu như bạn là một nhân viên Marketing thì việc … Read more